jokerma123

jokerma123 ศูนย์รวมเกมสล็อตน่าเล่นปี 2021

เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน กับการศึกษาไทย

เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน กับการศึกษาไทย หากกล่าวถึงเทรนด์ของเทคโนโลยี ที่เป็นการเชื่อมต่อไร้สายของอินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถ เข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่านขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของเด็กไทย เราจะพาทุกคนมารู้จักกับข้อดีของสมาร์ทโฟน ว่ามีผลต่อการศึกษาของไทยอย่างไรบ้าง ? ตามไปดูกันเลยค่ะ

เราจะพูดถึงในครั้งนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของเทรนด์ที่เปลี่ยนไปของโลกสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ที่จากเดิมเราจะรู้จักกันในนามของโทรศัพท์มือถือ (mobile phone) ที่ช่วยในเรื่องของการ สื่อสารระหว่างเคลื่อนที่ให้เป็นไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้น มาจนถึงการวิวัฒนาการมาเป็นโทรศัพท์ที่เราเรียกว่า “ฟีเจอร์โฟน (feature phone)” ซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่ใส่ความต้องการของรุ่นนั้น ๆ ไว้อย่างครบถ้วนเราไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ ๆ มาใส่ได้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานตามความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้เป็นหลัก 

ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสมาร์ทโฟนแล้วจะพบว่า ความแตกต่างที่สำคัญคือการที่เราสามารถดาวน์โหลดเพิ่มหรือลบแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ  สมาร์ทโฟน (smartphone)  จึงกลายมาเป็นโทรศัพท์ที่เป็นมากว่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการพูดคุยติดต่อและยังกลายเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยจัดการกิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวิตของเราให้เป็นอย่างง่ายดายขึ้นภายใต้การเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั่นเอง

เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน กับการศึกษาไทย

จากงานวิจัยของ Manoj Kumar ยังได้มีการอ้างถึงคำกล่าวที่ว่า “สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในกระเป๋า (A Smartphone is essentially a computer in your pocket) โดยเป็นโทรศัพท์ที่มากกว่าอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการพูดคุย แต่ยังเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยตอบสนองการทำงานหลาย ๆ ลักษณะแทนที่คอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย” อีกทั้งยังได้มีการอธิบายถึงศักยภาพการเติบโตทางการตลาดของอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของสมาร์ทโฟนที่ส่งผลต่อการศึกษารายละเอียดดังนี้ 

1.เนื่องจากปัจจุบันคนทำงานส่วนใหญ่เริ่มมีความต้องการที่จะสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต งานและการพักผ่อน ดังนั้นสมาร์ทโฟนจึงกลายมาเป็นปัจจัยที่ช่วยในการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในศตวรรษที่ 1 ได้อย่างเหมาะสม 

2.ปัจจุบันสมาร์ทโฟนถูกใช้โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยส่วนใหญ่ ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีความรักในการเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ ถนัดรับ-ส่งงานทางอีเมล์ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ และเลือกใชอุปกรณ์/แอปพลิเคชันได้ออย่างหลากหลายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง 

3.การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่ขยายพื้นที่ครอบคลุม ส่งผลให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้คนกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น จึงยิ่งทำให้สมาร์ทโฟนที่รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและช่วยสนับสนุนการท่องโลกออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบจึงยิ่งมีความน่าสนใจและได้รับการยอมรับได้ง่ายมากขึ้น 

4.จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสมาร์ทโฟนก็ส่งผลให้การออกแบบเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่แต่ก่อนอาจให้ความสำคัญกับรูปแบบที่ตอบสนองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าต้องปรับเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการออกแบบหน้าเว็บไซต์ที่ตอบสนองการทำงานของสมาร์ทโฟนมากขึ้น (mobile friendly websites) 

เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน กับการศึกษาไทย

เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนกับจุดเปลี่ยนทางการศึกษาไทย 

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีในอนาคตเราจะพบว่า ตัวเทคโนโลยีนั้นจะมีการอัพเกรดแบบไม่มีที่สิ้นสุด ตัวเทคโนโลยีหรือระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีการเรียนรู้และอัพเกรดอยู่เรื่อย ๆ เหมือนการเปลี่ยนรูปร่างหน้าต่างของแอปพลิเคชันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป

โดยส่วนใหญ่เราจึงไม่ค่อยรู้สึกว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลง ทั้ง ๆ ที่จริงแล้วตัวเทคโนโลยีเองมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้ตอบสนองการทำงานของ User มากขึ้น ในมุมมองทางด้านการศึกษาเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนหรือ mobile device นั้นเราจะพบว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาตัวอย่างง่าย ๆ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่า ระบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกช่วงวัยถูกย้ายไปสู่ระบบการเรียนแบบออนไลน์ทั้งระบบ ซึ่งหมายความว่าในการเรียนแบบออนไลน์นั้นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในฐานะของการเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในระบบออนไลน์ที่ทางโรงเรียนมีการจัดไว้ให้เพื่อการเรียนรู้ ยิ่งไปกว่านั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสืบเนื่องจากเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนนั้นทำให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ มีมากบนออนไลน์แพลตฟอร์ม อีกทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยเฉพาะแอปพลิเคชันทางด้านการศึกษาที่งานวิจัยของบริษัท Technavio ได้มีการสำรวจพบว่า ในส่วนของประเทศไทยนั้นเป็นกลุ่มประเทศที่มีการขยายตัวของแอปพลิเคชันทำงด้านการศึกษาอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา 

เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน กับการศึกษาไทย

การเข้ามาของเทรนด์โลกของสมาร์ทโฟน (Smartphone) นั้นจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1.สืบเนื่องจากแนวทางการจัดการหลักสูตรต่าง ๆ เริ่มขยับจากหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาเป็นฐานไปสู่การเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และหลักสูตรที่มุ่งเน้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดวิจารณญาณมากขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งล้วนมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้เพียงนิ้วเดียว โดยผ่านการใช้สมาร์ทโฟน ดังนั้นแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้นท่องจำและสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเพราะสิ่งเหล่านั้น นักเรียนสามารถแสวงหาได้เองอย่างง่ายดายผ่านสมาร์ทโฟน กล่าวคือต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเสริมสร้าง การคิดวิเคราะห์และมุ่งเน้นการสอนแบบโปรเจคที่เน้นกระบวนการสืบค้น รู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.สมาร์ทโฟนช่วยให้เราสามารถเข้าถึง encyclopedias แหล่งความรู้ พจนานุกรมต่าง ๆ ได้เพียงปลายนิ้ว เพียงแค่กดเข้าไปในสมาร์ทโฟน นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่หลากหลาย ทั้งนี้ในฐานะผู้สอนควรให้ความสำคัญกับการปรับบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ ผู้แนะนำแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม เชื่อถือได้ เพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาที่ถูกต้อง พร้อมรู้เท่าทันข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏบนโลกของสมาร์ทโฟนได้อย่างเหมาะสม 

3.สมาร์ทโฟนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยเฉพาะในการเรียนรู้แบบกลุ่ม (group projects) กล่าวคือ นักเรียนจะสามารถบริหารจัดการโปรเจคร่วมกันผ่านการแชร์ข้อมูล พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้มากขึ้นโดยผ่านแอปพลิเคชันทั้งที่เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารพูดคุย ประชุมทางไกล หรือการจดโน้ต ส่งผ่านข้อมูล เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน นั้นมีผลอย่างมากต่อการสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นการแลกเปลี่ยนความคิด ร่วมกันวิเคราะห์ สืบค้น และร่วมกันเลือกใช้ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาโปรเจคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่อย่างไรก็ตามเราต้องไม่ลืมว่า เทคโนโลยีนั้นก็เหมือนเหรียญที่มีสองด้านเสมอ เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนก็เช่นกันถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่มาช่วยสนับสนุนแนวความคิดที่ว่า “สมาร์ทโฟนนั้นสามารถบั่นทอนผลการเรียนรู้ของเด็กทุกคนได้” แต่ก็ยังมีนักวิชาการหลากหลายด้านที่ร่วมแสดงความเห็นในแง่ของผลกระทบด้านลบของการใช้สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น Richard Freed นักจิตวิทยาทางคลินิกที่มีความเชื่อว่า ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนในอัตราที่สูงนั้นมีผลเชิงลบต่อความสำเร็จทางการเรียน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสุดท้ายแล้วโดยส่วนใหญ่เราจะพบว่า

เด็กนั้นมีการใช้สมาร์ทโฟนโดยมีเป้าหมายเพื่อความบันเทิงมากกว่าการเรียนรู้ รวมทั้งจากข้อค้นพบจากการศึกษาของ Richard Murphy และ Louis-Philippe Beland ที่พบว่า ผลจากการห้ามนำสมาร์ทโฟนเข้าไปในห้องเรียนนั้นมีผลอย่างมากต่อเด็กนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้โดยพบว่า การห้ามนำสมาร์ทโฟนเข้าไปนั้นช่วยเพิ่มคะแนนและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้มากขึ้น 

เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน กับการศึกษาไทย เห็นไหมค่ะ ว่าการที่เราประยุกต์ใช้เทคโนโลยี กับการศึกษาของไทยนั้น มีผลอย่างมากกับการกระตุ้นให้เด็กหันมาสนใจในเรื่องของการเรียนมากขึ้น ตลอดจนเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้เด็กเข้าถึงได้อย่างง่ายดายนั้นเองค่ะ

สัญญาณบ่งบอกอาการเริ่มแรกของ “โรคหัวใจ”  เนื่องจากในปัจจุบันนี้ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินการเลือกทานอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ อาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การนอน การใช้ชีวิตในสังคม อีกทั้งการทำงานหนักมากเกินไปจนเกิดความเครียด ซึ่งพฤตกรรมเหล่านี้อาจจะก่อให้ร่างกายของเราเกิดโรคต่างๆ

กีฬาที่กำลังมาแรง คนไทยชอบเล่นมากที่สุด  เทรนด์การเล่นกีฬา ที่กำลังได้รับความนิยมกันมากที่สุดในประเทศไทย การที่เราหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพ ด้วยการเล่นกีฬา โดยเฉพาะในหมู่คนที่กำลังดูแลเรื่องสัดส่วนของตัวเองและกีฬาทุกชนิดนนั้นก็จะช่วยให้หุ่นสมสัดส่วนมากยิ่งขึ้น